Ďalšie naše produkty:

Pre donorov:

číslo účtu:

1823512001/5600 (Prima banka)

IBAN: SK 06 5600 0000 0018 2351 2001/5600
Swift kód (alebo BIC): KOMASK2X
banka: Prima banka

Nájdete nás aj na: