mate otazku
Sponzorovan hosting od spolonosti WebSupport.sk

Pomoc

akujeme vetkm za pomoc.
Ak vs n projekt zaujal, pomte nm udra projekt na o najlepej rovni a mete zrove takto pomc celej komunite.

Remeselnci - kontakty

Ponuka krsnych vec miestnych majstrov.
Kpou vrobkou z naej ponuky pomete konkrtnym miestnym ikovnm uom.

Prca

Ponuka prce a potrebujem prcu.
Svojou ponukou, pomete zamestna mnohch z miestnej komunity.

Aktuality

Prosba o darovanie 2% z Vaich dan

Prosme o darovanie Vaich 2% z Vaich dan.

Mil priatelia,
obraciam sa na Vs s lskavou prosbou o poukzanie Vaich 2% z dane nmu obianskemu zdrueniu Public Activities - Zdrueniu obianskych aktivt (PAZOA), ktor je aj prevdzkovateom portlu www.slovacivrumunsku.sk.

PAZOA je obianske zdruenie, ktor funguje u od roku 2006 (viac tu) a primrne sa venuje zmysluplnmu vyuvaniu vonho asu mldee tm, e organizujeme rzne aktivity zameran na mlde. Okrem toho podporujeme rzne obianske aktivity (napr.: Vrme dstojnos Sadu Janka Kra), no v poslednch mesiach sme vea silia vloili do otvorenia detskho centra v Petralke Little Monkey (www.littlemonkey.sk).

Od roku 2007 som bol vyslanm uiteom v komunite Slovkov v Rumunsku. Odvtedy mi slovensk menina prirstla k srdcu a vytvoril som tento portl, s kolegami z PAZOA organizujeme rzne projekty v prospech slovenskej meniny a mme mnoho a mnoho alch plnov.

Ak sa rozhodnete venova Vae 2% prve nm, komunita Slovkov to urite pozitvne pocti a ocen.

Okrem slovenskej minority poputuj Vae financie z 2% aj na zabezpeenie alch aktivt organizovanch PAZOA a detskm centrom Little Moneky: Vy predsa viete lepie, kam s nimi...


Ako na to dozviete sa tu, ke kliknete na tento odkaz:


Kontakt:

Topoianska 12
851 01, Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 905 402 560
E-mail: info@slovacivrumunsku.sk

Pre donorov:

slo tu:

1823512001/5600 (Prima banka)

IBAN: SK 06 5600 0000 0018 2351 2001/5600
Swift kd (alebo BIC): KOMASK2X
banka: Prima banka

Njdete ns aj: