Vyhodnotenie veľkonočnej súťaže.
apríl 2012

Viťazka: Danka Danielová z Gemelčičky

Gratulujeme.

Otázka: V akej obci sa nachádzali tieto dvere do kôlničky s pamätným nápisom: "Voľte s rozumom?"
Odpoveď: Kôlnička pri základnej škole v obci Gemelčička.

Tentoraz súťažiaci mali aj možnosti rôznych odpovedí­, kde sme zámerne ponúkli súťažiacim možnosti, ktoré mohli tým, ktorí sa v bihorskej oblasti vyznajú, pomôcť dešifrovať správnu odpoveď aj bez toho, že by museli vyslovene poznať spomí­nanú kôlničku pri škole v Gemelčičke. Napríklad dve z ponúkaných odpovedí­ boli hneď nepravdivé, pretože napríklad také Šarany samy osebe nemajú obecný úrad a v Bojovskom už nie je existujúca škola.